CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

The Pleasures and Pains of Studying the Two-type Richardson model

Maria Deijfen ; Olle Häggström (Institutionen för matematiska vetenskaper, matematisk statistik)
Analysis and Stochastics of Growth Processes and Interface Models (2008)
[Kapitel]


Denna post skapades 2008-12-30.
CPL Pubid: 83170

 

Läs direkt!


Länk till annan sajt (kan kräva inloggning)


Institutioner (Chalmers)

Institutionen för matematiska vetenskaper, matematisk statistik (2005-2016)

Ämnesområden

Matematisk statistik

Chalmers infrastruktur