CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Riktig vetenskap och dåliga imitationer

Olle Häggström (Institutionen för matematiska vetenskaper, matematisk statistik)
Stockholm : Fri Tanke, 2008. ISBN: 9789197709453.- 239 s.
[Bok, populärvetenskaplig]


Denna post skapades 2008-12-30. Senast ändrad 2013-08-08.
CPL Pubid: 83164

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för matematiska vetenskaper, matematisk statistik (2005-2016)

Ämnesområden

Tillämpad matematik
Biologiska vetenskaper
Ekonomi och näringsliv
Religionsvetenskap

Chalmers infrastruktur