CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Closed form of the time-dependent probabilities for SIR epidemics with generalized infection mechanisms

Hamid El Maroufy ; Lahcen Omari ; Ziad Taib (Institutionen för matematiska vetenskaper, matematisk statistik)
(2008)
[Preprint]


Denna post skapades 2008-12-30. Senast ändrad 2011-01-20.
CPL Pubid: 83152

 

Läs direkt!


Länk till annan sajt (kan kräva inloggning)


Institutioner (Chalmers)

Institutionen för matematiska vetenskaper, matematisk statistik (2005-2016)

Ämnesområden

Matematisk statistik

Chalmers infrastruktur

Ingår i serie

Preprint - Department of Mathematical Sciences, Chalmers University of Technology and Göteborg University 2008:21