CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

A Stokes model with cavitation for the numerical simulation of hydrodynamic lubrication

Bertil Nilsson ; Peter Hansbo (Institutionen för matematiska vetenskaper, matematik)
(2008)
[Preprint]


Denna post skapades 2008-12-30. Senast ändrad 2014-06-23.
CPL Pubid: 83149

 

Läs direkt!


Länk till annan sajt (kan kräva inloggning)


Institutioner (Chalmers)

Institutionen för religionsvetenskap, teologi och klassiska språk, religionsvetenskap och teologi (2007-2008)
Institutionen för matematiska vetenskaper, matematik (2005-2016)

Ämnesområden

Numerisk analys

Chalmers infrastruktur

Ingår i serie

Preprint - Department of Mathematical Sciences, Chalmers University of Technology and Göteborg University 2008:17