CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Palladianskt begär

Johan Linton (Institutionen för arkitektur)
Psykoanalytisk Tid/Skrift (1650-7398). 24-25, (2008)
[Artikel, övrig vetenskaplig]

Nyckelord: Andrea Palladio, Le Corbusier, arkitekturhistoria, arkitekturteori


En studie av förhållandet till Andrea Palladio i samtida arkitektur och främst hos den fransk-schweiziske arkitekten Le Corbusier. Artikeln ingår med ett större antal texter i vad som eventuellt är det enda, eller ett av mycket få mer omfattande uppmärksammanden i Sverige i publicerad form av femhundraårminnet av Andrea Palladios (1508-1580) födelse. Se vidare http://www.freudianska.org/tidskrift/pts.html.Denna post skapades 2008-12-29. Senast ändrad 2012-03-06.
CPL Pubid: 83127

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för arkitektur (2005-2017)

Ämnesområden

Samhällsbyggnadsteknik
Arkitekturteknik

Chalmers infrastruktur