CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

A Posteriori Error Estimates for Continuous/Discontinuous Galerkin Approximations of the Kirchhoff-Love Plate

Peter Hansbo (Institutionen för matematiska vetenskaper, matematik) ; Mats G. Larson
(2008)
[Preprint]


Denna post skapades 2008-12-29.
CPL Pubid: 83123

 

Läs direkt!


Länk till annan sajt (kan kräva inloggning)


Institutioner (Chalmers)

Institutionen för matematiska vetenskaper, matematik (2005-2016)

Ämnesområden

Numerisk analys

Chalmers infrastruktur

Ingår i serie

Preprint - Department of Mathematical Sciences, Chalmers University of Technology and Göteborg University 2008:10