CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

A note on conservation laws for the singularly chi(2)-model and the corresponding nonlocal ?(2)-approximation

John Wyller ; Nils Svanstedt (Institutionen för matematiska vetenskaper, matematik) ; Hubert Nnang
Electronic J. Differential Equations (to appear) (2010)
[Artikel, övrig vetenskaplig]


Denna post skapades 2008-12-29. Senast ändrad 2013-05-31.
CPL Pubid: 83122

 

Läs direkt!


Länk till annan sajt (kan kräva inloggning)


Institutioner (Chalmers)

Institutionen för matematiska vetenskaper, matematik (2005-2016)

Ämnesområden

Matematisk analys

Chalmers infrastruktur