CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Asymptotic Analysis for a Weakly Damped Wave Equation with Application to a Problem Arising in Elasticity

Gabriel Nguetseng ; Hubert Nnang ; Nils Svanstedt (Institutionen för matematiska vetenskaper, matematik)
JOURNAL OF FUNCTION SPACES AND APPLICATIONS (0972-6802). Vol. 8 (2010), 1, p. 17-52.
[Artikel, refereegranskad vetenskaplig]


Denna post skapades 2008-12-29. Senast ändrad 2012-02-23.
CPL Pubid: 83118

 

Läs direkt!


Länk till annan sajt (kan kräva inloggning)


Institutioner (Chalmers)

Institutionen för matematiska vetenskaper, matematik (2005-2016)

Ämnesområden

Matematisk analys

Chalmers infrastruktur