CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Stochastic homogenization of a class of monotone eigenvalue problems

Nils Svanstedt (Institutionen för matematiska vetenskaper, matematik)
Applications of Mathematics (0862-7940). Vol. 55 (2010), 5, p. 385-404.
[Artikel, refereegranskad vetenskaplig]


Denna post skapades 2008-12-29. Senast ändrad 2012-03-21.
CPL Pubid: 83117

 

Läs direkt!


Länk till annan sajt (kan kräva inloggning)


Institutioner (Chalmers)

Institutionen för matematiska vetenskaper, matematik (2005-2016)

Ämnesområden

Matematisk analys

Chalmers infrastruktur