CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

The university-city interface

Claes Caldenby (Institutionen för arkitektur)
Univer-City. Bo Larsson (ed) Sekel Bokförlag (2008)
[Kapitel]


Denna post skapades 2008-12-29.
CPL Pubid: 83095

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för arkitektur (2005-2017)

Ämnesområden

Samhällsbyggnadsteknik

Chalmers infrastruktur