CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Vad bör göras? Arkitekturhistorien och arkitektpraktiken

Claes Caldenby (Institutionen för arkitektur)
Konsthistorisk tidskrift Vol. 77 (2008), 1-2,
[Artikel, övrig vetenskaplig]


Denna post skapades 2008-12-29.
CPL Pubid: 83086

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för arkitektur (2005-2017)

Ämnesområden

Samhällsbyggnadsteknik

Chalmers infrastruktur