CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Mästarprov i byggnadskonst

Masterpiece in the Art of Building

Claes Caldenby (Institutionen för arkitektur)
Looking at European architecture: a critical view. Irena Murray & Christophe Pourtois (ed) (2008)
[Kapitel]


Denna post skapades 2008-12-29. Senast ändrad 2008-12-29.
CPL Pubid: 83085

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för arkitektur (2005-2017)

Ämnesområden

Samhällsbyggnadsteknik

Chalmers infrastruktur