CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Betong i arkitekturen: gestaltning och teknik 1930–1980

Claes Caldenby (Institutionen för arkitektur)
Arkitektur 5, (2008)
[Artikel, övrig populärvetenskap]


Denna post skapades 2008-12-29.
CPL Pubid: 83077

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för arkitektur (2005-2017)

Ämnesområden

Samhällsbyggnadsteknik

Chalmers infrastruktur