CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Kvalitetskultur med både visioner och vardagsliv

Claes Caldenby (Institutionen för arkitektur)
Göteborgs-Posten 26.1 2008 (2008)
[Artikel, övrig]


Denna post skapades 2008-12-29.
CPL Pubid: 83065

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för arkitektur (2005-2017)

Ämnesområden

Samhällsbyggnadsteknik

Chalmers infrastruktur