CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Härlanda kyrka: En vandring genom byggnadshistoria och arkitektur i en kyrka med budskapet i väggarna

Claes Caldenby (Institutionen för arkitektur) ; Arne Johansson ; Karin Coxner Ringlander
Göteborg : Härlanda församling, 2008.
[Bok, populärvetenskaplig]


Denna post skapades 2008-12-29.
CPL Pubid: 83064

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för arkitektur (2005-2017)

Ämnesområden

Samhällsbyggnadsteknik

Chalmers infrastruktur