CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

DNA-based formation of a supported, three-dimensional lipid vesicle matrix probed by QCM-D and SPR

Annette Granéli (Institutionen för teknisk fysik) ; Malin Edvardsson (Institutionen för teknisk fysik, Kemisk fysik) ; Fredrik Höök (Institutionen för teknisk fysik, Kemisk fysik)
Chem. Phys. Chem. Vol. 5 (2004), 5, p. 729-733.
[Artikel, refereegranskad vetenskaplig]


Denna post skapades 2006-08-28. Senast ändrad 2009-12-29.
CPL Pubid: 8302

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för teknisk fysik (1900-2015)
Institutionen för teknisk fysik, Kemisk fysik (1900-2015)

Ämnesområden

Fysik

Chalmers infrastruktur