CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Fluctuations and bistabilities on catalyst nanoparticles

V. Johànek ; M. Laurin ; Ann W. Grant (Institutionen för teknisk fysik, Kemisk fysik ; Kompetenscentrum katalys (KCK)) ; Bengt Kasemo (Institutionen för teknisk fysik, Kemisk fysik ; Kompetenscentrum katalys (KCK)) ; C. R. Henry ; J. Libuda
Science (0036-8075). Vol. 304 (2004), 5677, p. 1639.
[Artikel, refereegranskad vetenskaplig]


Denna post skapades 2006-08-28. Senast ändrad 2013-01-31.
CPL Pubid: 8301

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för teknisk fysik, Kemisk fysik (1900-2015)
Kompetenscentrum katalys (KCK)

Ämnesområden

Fysik

Chalmers infrastruktur