CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Adsorbate mobilities on catalyst nanoparticles studied via the angular distribution of desorbing products

V. Johànek ; M. Laurin ; J. Hoffmann ; S. Schauermann ; Ann W. Grant (Institutionen för teknisk fysik, Kemisk fysik ; Kompetenscentrum katalys (KCK)) ; Bengt Kasemo (Institutionen för teknisk fysik, Kemisk fysik ; Kompetenscentrum katalys (KCK)) ; Jukka Libuda ; H-J. Freund
Surface Science Letters Vol. 561 (2004), p. L218-L224.
[Artikel, refereegranskad vetenskaplig]


Denna post skapades 2006-08-28. Senast ändrad 2013-01-31.
CPL Pubid: 8297

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för teknisk fysik, Kemisk fysik (1900-2015)
Kompetenscentrum katalys (KCK)

Ämnesområden

Fysik

Chalmers infrastruktur