CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Stochastic kinetics of reproduction of virions inside a cell

Vladimir P. Zhdanov (Institutionen för teknisk fysik, Kemisk fysik)
Biosystems Vol. 77 (2004), p. 143-150.
[Artikel, refereegranskad vetenskaplig]


Denna post skapades 2006-08-28.
CPL Pubid: 8295

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för teknisk fysik, Kemisk fysik (1900-2015)

Ämnesområden

Fysik

Chalmers infrastruktur