CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Photophysics and photochemistry of water ice films on graphite

Johan Bergeld (Institutionen för teknisk fysik, Kemisk fysik) ; Michael Gleeson (Institutionen för teknisk fysik, Kemisk fysik) ; Bengt Kasemo (Institutionen för teknisk fysik, Kemisk fysik) ; Dinko Chakarov (Institutionen för teknisk fysik, Kemisk fysik)
Journal of Geophysical Research - Planets Vol. 109 (2004), E7, p. E07S11.
[Artikel, refereegranskad vetenskaplig]


Denna post skapades 2006-08-28. Senast ändrad 2011-10-17.
CPL Pubid: 8294

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för teknisk fysik, Kemisk fysik (1900-2015)

Ämnesområden

Fysik

Chalmers infrastruktur