CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Reducing conjugacy in the full diffeomorphism group of $\Bbb R$ to conjugacy in the subgroup of orientation-preserving maps

Anthony G O'Farrell ; Maria Roginskaya (Institutionen för matematiska vetenskaper, matematik)
Zapiski Nauchnyh Seminarov POMI Vol. 360 (2008), p. 231-237.
[Artikel, refereegranskad vetenskaplig]


Denna post skapades 2008-12-26. Senast ändrad 2014-09-29.
CPL Pubid: 82930

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för matematiska vetenskaper, matematik (2005-2016)

Ämnesområden

Matematisk analys

Chalmers infrastruktur