CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Ultraviolet Light Treatment of Thin High-Density Polyethylene Films Monitored with a Quartz Crystal Microbalance

Sofia Kihlman Øiseth (Institutionen för teknisk fysik, Kemisk fysik) ; Anatol Krozer ; Jukka Lausmaa ; Bengt Kasemo (Institutionen för teknisk fysik, Kemisk fysik)
Journal of Applied Polymer Science Vol. 92 (2004), p. 2833-2839.
[Artikel, refereegranskad vetenskaplig]


Denna post skapades 2006-08-28. Senast ändrad 2010-09-08.
CPL Pubid: 8292

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för teknisk fysik, Kemisk fysik (1900-2015)

Ämnesområden

Fysik

Chalmers infrastruktur