CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Importance of Automobile Exhaust Catalyst Emissions for the Deposition of Platinum, Palladium, and Rhodium in the Northern Hemisphere

Sebastien Rauch (Institutionen för bygg- och miljöteknik, Vatten Miljö Teknik) ; Harold F. Hemond ; Carlo Barbante ; Masanori Owari ; Greg Morrison (Institutionen för bygg- och miljöteknik, Vatten Miljö Teknik) ; Bernhard Peucker-Ehrenbrink ; Urban Wass
Environmental Science & Technology Vol. 39 (2005), 21, p. 8156-8162.
[Artikel, refereegranskad vetenskaplig]

Nyckelord: platinum, palladium, rhodium, particle, dispersion, depositionDenna post skapades 2006-08-25. Senast ändrad 2017-06-28.
CPL Pubid: 8289

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för bygg- och miljöteknik, Vatten Miljö Teknik (2005-2017)

Ämnesområden

Miljöteknik

Chalmers infrastruktur