CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Type-Theoretical Resource Grammar for Bulgarian

Krasimir Angelov (Institutionen för data- och informationsteknik, Datavetenskap (Chalmers))
Abstract in Perspectives on Slavistics 3 (2008)
[Konferensbidrag, refereegranskat]


Denna post skapades 2008-12-24.
CPL Pubid: 82867