CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Type-Theoretical Bulgarian Grammar

Krasimir Angelov (Institutionen för data- och informationsteknik, Datavetenskap (Chalmers))
Proceedings of the 6th international conference on Advances in Natural Language Processing Vol. 5221 (2008), p. 52 - 64.
[Konferensbidrag, refereegranskat]


Denna post skapades 2008-12-24. Senast ändrad 2008-12-24.
CPL Pubid: 82865