CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Micropatterening of DNA-tagged visicles

Brigitte Stadler ; Didier Falconnet ; Indriati Pfeiffer (Institutionen för teknisk fysik, Kemisk fysik) ; Fredrik Höök (Institutionen för teknisk fysik, Kemisk fysik) ; Janos Vörös
Langmuir Vol. 20 (2004), 26, p. 11348-11354.
[Artikel, refereegranskad vetenskaplig]


Denna post skapades 2006-08-28.
CPL Pubid: 8285

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för teknisk fysik, Kemisk fysik (1900-2015)

Ämnesområden

Fysik

Chalmers infrastruktur

Relaterade publikationer

Denna publikation ingår i:


Lipid-Based Surface Modifications: towards the Development of Membrane-Protein Arrays