CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

ESP in European Higher Education

Integrating content and language

Inmaculada Fortanet ; Christine Räisänen (Institutionen för bygg- och miljöteknik, Construction Management)
(2008)
[Bok, med redaktör]

Nyckelord: teaching, learning, English as medium of educationDenna post skapades 2008-12-23.
CPL Pubid: 82828

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för bygg- och miljöteknik, Construction Management (2008-2017)

Ämnesområden

Språkstudier

Chalmers infrastruktur