CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Att verka i en multiprojekt miljö: Metoder för att begripliggöra

Sven Gunnarson (Institutionen för bygg- och miljöteknik) ; Christine Räisänen (Institutionen för bygg- och miljöteknik)
I Stjernberg, T.; Söderlund, J.; Wikström, E. (red.) "Projektliv – villkor för uthållig projektverksamhet". Studentlitteratur, Lund p. 141-158. (2008)
[Kapitel]


Denna post skapades 2008-12-23. Senast ändrad 2009-04-09.
CPL Pubid: 82826

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för bygg- och miljöteknik (2005-2017)

Ämnesområden

Kommunikationsvetenskap
Övrig annan samhällsvetenskap

Chalmers infrastruktur