CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Multi-project organisations from a methodological perspective: Challenges and Rewards

Christine Räisänen (COMESA, Byggnadsekonomi) ; Sven Gunnarson (COMESA, Byggnadsekonomi)
Proceedings of the IRNOP VI Project Research Conference, August 25-27 2004, Turku, Finland p. 252-265. (2004)
[Konferensbidrag, refereegranskat]


Denna post skapades 2008-12-23. Senast ändrad 2009-04-09.
CPL Pubid: 82825

 

Institutioner (Chalmers)

COMESA, Byggnadsekonomi (1900-2004)

Ämnesområden

Kommunikationsvetenskap
Övrig annan samhällsvetenskap

Chalmers infrastruktur