CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Performance measurement to communicate strategy

Christine Räisänen (Institutionen för bygg- och miljöteknik) ; Johan Björnström (Institutionen för bygg- och miljöteknik)
Proceedings of CIB World Building Congress 2007 (2007)
[Artikel, övrig vetenskaplig]


Denna post skapades 2008-12-23.
CPL Pubid: 82820

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för bygg- och miljöteknik (2005-2017)

Ämnesområden

Teknik och social förändring

Chalmers infrastruktur