CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Bifurcation in a generic model of intracellular viral kinetics

Vladimir P. Zhdanov (Institutionen för teknisk fysik, Kemisk fysik)
Journal of Physics A: Mathematical, Nuclear and General Vol. 37 (2004), p. L63-L66.
[Artikel, refereegranskad vetenskaplig]


Denna post skapades 2006-08-28.
CPL Pubid: 8282

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för teknisk fysik, Kemisk fysik (1900-2015)

Ämnesområden

Fysik

Chalmers infrastruktur