CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Detection, Kinetics and Thermodynamics of Membrane Associated Single-molecule Hybridization Events

Anders Gunnarsson (Institutionen för teknisk fysik)
Göteborg : Chalmers University of Technology, 2009.
[Licentiatavhandling]


Denna post skapades 2008-12-23. Senast ändrad 2010-09-10.
CPL Pubid: 82797

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för teknisk fysik (1900-2015)

Ämnesområden

Industriell bioteknik

Chalmers infrastruktur

Examination

Datum: 2009-01-16
Tid: 13:00
Lokal: FL52
Opponent: Aldo Jesorka, Fysikalisk kemi, Chalmers