CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Vesicle and bi-layer kinetics at surfaces measured by electrical transmission

Linda Olofsson (Institutionen för teknisk fysik, Kemisk fysik) ; Malin Edvardsson (Institutionen för teknisk fysik, Kemisk fysik) ; Per Delsing (Institutionen för mikroteknologi och nanovetenskap) ; Bengt Kasemo (Institutionen för teknisk fysik, Kemisk fysik)
Sensors and Actuators Vol. B97 (2004), p. 313-318.
[Artikel, refereegranskad vetenskaplig]


Denna post skapades 2006-09-12. Senast ändrad 2017-10-03.
CPL Pubid: 8277

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för teknisk fysik, Kemisk fysik (1900-2015)
Institutionen för mikroteknologi och nanovetenskap

Ämnesområden

Fysik

Chalmers infrastruktur