CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Nanometer-sized antenna for enhancement of absorption of light by due molecules

Vladimir P. Zhdanov (Institutionen för teknisk fysik, Kemisk fysik)
Applied Physics Letters Vol. 84 (2004), 10, p. 1748.
[Artikel, refereegranskad vetenskaplig]


Denna post skapades 2006-08-28.
CPL Pubid: 8276

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för teknisk fysik, Kemisk fysik (1900-2015)

Ämnesområden

Fysik

Chalmers infrastruktur