CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Two-dimensional gas bestowing dynamic heterogeneity on surfaces

Nian Lin ; Dietmar Payer ; Alexandre Dmitriev (Institutionen för teknisk fysik, Kemisk fysik ; Extern) ; Thomas Strunskus ; Christoph Wöll ; Johannes V. Barth ; Klaus Kern
Angew. Chem. Int. Ed. Vol. 44 (2005), p. 1488.
[Artikel, refereegranskad vetenskaplig]


Denna post skapades 2008-12-22.
CPL Pubid: 82729

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för teknisk fysik, Kemisk fysik (1900-2015)

Ämnesområden

Ytor och mellanytor
Annan kemi

Chalmers infrastruktur