CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Asymmetry induction by cooperative intermolecular hydrogen bonds in surface anchored layers of achiral molecules

Alexandre Dmitriev (Institutionen för teknisk fysik, Kemisk fysik) ; H. Spillmann ; S. Stepanow ; M. Lingenfelder ; Nian Lin ; Thomas Strunskus ; Christoph Wöll ; A. P. Seitsonnen ; Johannes V. Barth ; Klaus Kern
ChemPhysChem Vol. 7 (2006), p. 2197.
[Artikel, refereegranskad vetenskaplig]


Denna post skapades 2008-12-22.
CPL Pubid: 82728

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för teknisk fysik, Kemisk fysik (1900-2015)

Ämnesområden

Ytor och mellanytor
Kemisk fysik

Chalmers infrastruktur