CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Density functional theory analysis of carboxylate-bridged di-iron units in two-dimensional metal-organic grids

A. P. Seitsonnen ; M. Lingenfelder ; H. Spillmann ; Alexandre Dmitriev (Institutionen för teknisk fysik, Kemisk fysik) ; S. Stepanow ; Nian Lin ; Klaus Kern ; Johannes V. Barth
J. Am. Chem. Soc. Vol. 128 (2006), p. 5634.
[Artikel, refereegranskad vetenskaplig]


Denna post skapades 2008-12-22.
CPL Pubid: 82727

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för teknisk fysik, Kemisk fysik (1900-2015)

Ämnesområden

Ytor och mellanytor

Chalmers infrastruktur