CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Ionic hydrogen bonds controlling two-dimensional supramolecular systems at metal surfaces

Dietmar Payer ; A. Comisso ; Alexandre Dmitriev (Institutionen för teknisk fysik, Bionanofotonik) ; Thomas Strunskus ; Nian Lin ; Christoph Wöll ; A. De Vita ; Johannes V. Barth ; Klaus Kern
Chem. A. - Eur. J. Vol. 13 (2007), p. 3900.
[Artikel, refereegranskad vetenskaplig]


Denna post skapades 2008-12-22.
CPL Pubid: 82726

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för teknisk fysik, Bionanofotonik (2007-2015)

Ämnesområden

Ytor och mellanytor

Chalmers infrastruktur