CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Single atoms are the most active: Cu-catalized carboxylic deprotonation

Dietmar Payer ; Thomas Strunskus ; Alexandre Dmitriev (Institutionen för teknisk fysik, Kemisk fysik) ; Nian Lin ; Christoph Wöll ; Johannes V. Barth ; Klaus Kern
BESSY Annual Report 2005, Berlin2006.
[Rapport]


Denna post skapades 2008-12-22.
CPL Pubid: 82642

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för teknisk fysik, Kemisk fysik (1900-2015)

Ämnesområden

Ytor och mellanytor

Chalmers infrastruktur