CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Plasmonic nanostructures in aperture-less scanning near-field optical microscopy

Ralf Vogelgesang ; Jens Dorfmueller ; Ruben Esteban ; R. Thomas Weitz ; Alexandre Dmitriev (Institutionen för teknisk fysik, Bionanofotonik) ; Klaus Kern
Physica Status Solidi B Vol. 245 (2008), 10, p. 2255.
[Artikel, refereegranskad vetenskaplig]


Denna post skapades 2008-12-22.
CPL Pubid: 82598

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för teknisk fysik, Bionanofotonik (2007-2015)

Ämnesområden

Optik

Chalmers infrastruktur