CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Metal-Enhanced 1270 nm Singlet Oxygen Phosphorescence

Rasmus Toftegaard ; Jacob Arnbjerg ; Kim Daasbjerg ; Peter R. Ogilby ; Alexandre Dmitriev (Institutionen för teknisk fysik, Bionanofotonik) ; Duncan S. Sutherland ; Lars Poulsen
Angew. Chem. Int. Ed. Vol. 47 (2008), p. 6025.
[Artikel, refereegranskad vetenskaplig]


Denna post skapades 2008-12-22.
CPL Pubid: 82589

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för teknisk fysik, Bionanofotonik (2007-2015)

Ämnesområden

Optik
Kemisk fysik

Chalmers infrastruktur