CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Recent Progress of Thermal Interface Material Research – An Overview

Johan Liu (Institutionen för mikroteknologi och nanovetenskap, Bionanosystem) ; Bruno Michel ; Marta Rencz ; Christian Tantolin ; Claude Sarno ; Ralf Miessner ; Klaus-Volker Schuett ; Xinhe Tang ; Sebastien Demoustier ; Afshin Ziaei
Therminic 2008 p. 156-162. (2008)
[Konferensbidrag, refereegranskat]


Denna post skapades 2008-12-22. Senast ändrad 2009-01-12.
CPL Pubid: 82562

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för mikroteknologi och nanovetenskap, Bionanosystem (2007-2015)

Ämnesområden

Elektroteknik och elektronik

Chalmers infrastruktur