CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Effect of Encapsulation on OLED Characteristics with Anisotropic Conductive Adhesive

Yan Zhang ; Måns Andreasson ; Johan Liu (Institutionen för mikroteknologi och nanovetenskap, Bionanosystem)
Proceedings of the 2nd Electronics Systemintegration Technology Conference p. 613-616. (2008)
[Konferensbidrag, refereegranskat]


Denna post skapades 2008-12-22. Senast ändrad 2009-01-12.
CPL Pubid: 82545

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för mikroteknologi och nanovetenskap, Bionanosystem (2007-2015)

Ämnesområden

Elektroteknik och elektronik

Chalmers infrastruktur