CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

A Compact V-band Planar Wideband Bandpass Filter Based on Liquid Crystal Polymer Substrates

Xia Zhang (Institutionen för mikroteknologi och nanovetenskap, Bionanosystem) ; Dan Kuylenstierna ; Johan Liu (Institutionen för mikroteknologi och nanovetenskap, Bionanosystem) ; Peng Cai ; Cristina Andersson (Institutionen för mikroteknologi och nanovetenskap, Bionanosystem) ; James Morris ; Herbert Zirath (Institutionen för mikroteknologi och nanovetenskap, Mikrovågselektronik)
Proceedings of the 2nd Electronics Systemintegration Technology Conference p. 163-167. (2008)
[Konferensbidrag, refereegranskat]


Denna post skapades 2008-12-22. Senast ändrad 2017-03-21.
CPL Pubid: 82540

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för mikroteknologi och nanovetenskap, Bionanosystem (2007-2015)
Institutionen för mikroteknologi och nanovetenskap, Mikrovågselektronik

Ämnesområden

Elektroteknik och elektronik

Chalmers infrastruktur