CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Patterning and modification of PDMS surface through laser micromachining of silicon masters and molding

Per Holgerson (Institutionen för teknisk fysik, Kemisk fysik) ; Duncan S. Sutherland (Institutionen för teknisk fysik, Kemisk fysik) ; Bengt Kasemo (Institutionen för teknisk fysik, Kemisk fysik) ; Dinko Chakarov (Institutionen för teknisk fysik, Kemisk fysik)
Applied Physics A Materials Science & Processing Vol. 81 (2004), 1, p. 51-56.
[Artikel, refereegranskad vetenskaplig]


Denna post skapades 2006-08-28.
CPL Pubid: 8254

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för teknisk fysik, Kemisk fysik (1900-2015)

Ämnesområden

Fysik

Chalmers infrastruktur