CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Heat transfer simulation of nanofluids in microfluidic channels

Hongjun Liu ; X Wang ; Minliang Zhang ; Wen Zhang ; Johan Liu (Institutionen för mikroteknologi och nanovetenskap, Bionanosystem)
Proceedings of the 2008 International Conference on Electronics Packaging Technology & High Density Packaging (2008)
[Konferensbidrag, refereegranskat]


Denna post skapades 2008-12-22.
CPL Pubid: 82532

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för mikroteknologi och nanovetenskap, Bionanosystem (2007-2015)

Ämnesområden

Elektroteknik och elektronik

Chalmers infrastruktur