CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

A Study of Fluid Coolant with Carbon Nanotube Suspension for Microchannel Coolers

Yi Fan ; Yifeng Fu (Institutionen för mikroteknologi och nanovetenskap, Bionanosystem) ; Yan Zhang ; Teng Wang (Institutionen för mikroteknologi och nanovetenskap, Bionanosystem) ; X Wang ; Zhaonian Cheng ; Johan Liu (Institutionen för mikroteknologi och nanovetenskap, Bionanosystem)
Proceedings of the 2008 International Conference on Electronics Packaging Technology & High Density Packaging p. D1-05. (2008)
[Konferensbidrag, refereegranskat]


Denna post skapades 2008-12-22. Senast ändrad 2009-01-12.
CPL Pubid: 82526

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för mikroteknologi och nanovetenskap, Bionanosystem (2007-2015)

Ämnesområden

Elektroteknik och elektronik

Chalmers infrastruktur