CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Optical Spectroscopy of Nanometric Holes in Thin Gold Films

Juris Prikulis (Institutionen för teknisk fysik, Kondenserade materiens fysik) ; Per Hanarp (Institutionen för teknisk fysik, Kemisk fysik) ; Linda Olofsson (Institutionen för teknisk fysik, Kemisk fysik) ; Duncan S. Sutherland (Institutionen för teknisk fysik, Kemisk fysik) ; Mikael Käll (Institutionen för teknisk fysik, Kondenserade materiens fysik)
Nano Letters Vol. 4 (2004), 6, p. 1003-1007.
[Artikel, refereegranskad vetenskaplig]


Denna post skapades 2006-08-28. Senast ändrad 2017-10-03.
CPL Pubid: 8252

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för teknisk fysik, Kondenserade materiens fysik (1900-2015)
Institutionen för teknisk fysik, Kemisk fysik (1900-2015)

Ämnesområden

Fysik

Chalmers infrastruktur