CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Millimeter-wave ultra-wideband bandpass filter based on LCP substrates for automotive radar systems

Xia Zhang (Institutionen för mikroteknologi och nanovetenskap, Bionanosystem) ; Johan Liu (Institutionen för mikroteknologi och nanovetenskap, Bionanosystem) ; Peng Cai ; Camilla kärnfeldt ; Xu Wang ; James Morris ; Herbert Zirat
Journal of Microwave and Optical Technology Letters p. 2276-2280. (2008)
[Artikel, refereegranskad vetenskaplig]


Denna post skapades 2008-12-22. Senast ändrad 2009-01-12.
CPL Pubid: 82515

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för mikroteknologi och nanovetenskap, Bionanosystem (2007-2015)

Ämnesområden

Elektroteknik och elektronik

Chalmers infrastruktur

Relaterade publikationer

Denna publikation ingår i:


Design, Fabrication and Characterization of Microwave Passive Devices on Liquid Crystal Polymer Substrates