CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Nanoparticles of the Lead-free Solder Alloy Sn-3.0Ag-0.5Cu with Large Melting Temperature Depression

Xiangdong Zou ; Yulai Gao ; Qijie Zhai ; Cristina Andersson (Institutionen för mikroteknologi och nanovetenskap, Bionanosystem) ; Johan Liu (Institutionen för mikroteknologi och nanovetenskap, Bionanosystem)
Journal of Electronics Materials (2008)
[Artikel, refereegranskad vetenskaplig]


Denna post skapades 2008-12-22. Senast ändrad 2009-01-27.
CPL Pubid: 82514

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för mikroteknologi och nanovetenskap, Bionanosystem (2007-2015)

Ämnesområden

Elektroteknik och elektronik

Chalmers infrastruktur